Pavol Repický - Genesis
„Vždyť tělo, a pouze ono, je schopno učinit viditelným, co je neviditelné - duchovní a božské. Bylo stvořeno, aby přenášelo do viditelné skutečnosti světa tajemství skryté od věčnosti v Bohu, a tak bylo jeho znamením.“Jan Pavel II