Teologie těla - Genesis I

Teologie těla - Genesis I

16.09.2017 v 16:55

STVORENIE ŽENY „Potom Hospodin, Boh, povedal: Nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná."  Genesis 2,18    Filozofovať nad teologickými otázkami o zmyslu života a človeku je vo svojej podstate dobré, ale vo väčšine prípadov to nevedie nikam. Chce to asi nahliadnuť na samotný počiatok. Kniha Genesis je akým si obrazom o človeku, aká je jeho podstata a cieľ. Neviem, či mám veriť v „hovoriaceho“ hada ako pokušiteľa. Možno to je len lyricko-prorocký opis prvého pádu človeka. A asi nešlo o skutočné jablko ako objekt pokušenia, šlo o skutky proti človeku a Bohu. V tomto nie som výnimka. K tomu, keď pokúšam „Evu“, viem, že nepotrebujem žiadne ovocie. Na úplnom počiatku sme boli čistí, nahí a nehanbili sa jeden pred druhým. Prišiel prvý pád, ktorý nám priniesol pocit hanby. Začali sme sa skrývať pred Bohom a jeden pred druhým. Ale toto určite nebol cieľ nášho stvorenia, veď som dostal pomoc, rovnocennú pomoc, o ktorú som sa pripravil sám. Pokúšam sa ju nájsť tam, kde sme ešte boli nahí a nehanbili sa pred sebou, na samotnom počiatku stvorenia. Keby som ju hľadal iba v kráse nahého tela, určite to tajomstvo neobjavím. Ale „Ero“ je mojou neoddeliteľnou súčasťou, musím sa ho naučiť prijímať a používať. „Veď telo a iba ono, je schopné urobiť viditeľným, čo je neviditeľné: duchovné a božské. Bolo stvorené, aby prenášalo do viditeľnej skutočnosti sveta tajomstvo skryté od večnosti v Bohu, a tak bolo jeho znamením."   Jan Pavol II

Pavol Repický

Přidat komentář


Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

;