Pavol Repický
... "Buď světlo!" A bylo světlo.Gen. 1,3